[Audio Truyện] Vừa Mới Chết Vợ Lại Dẫn Bạn Thân Về Phòng

Loading...

[Audio Truyện] Vừa Mới Chết Vợ Lại Dẫn Bạn Thân Về Phòng. Truyện kể về một linh hồn vừa mới chết về lại nhà và chứng kiến toàn bộ cảnh mây mưa của vợ mình với thằng bạn mà minh cho là thân nhất …. Cực kỳ bất ngờ vì vợ mình là là một người khác lạ khi trên giường với người khác … Anh ta đã tìm mọi cách để trả thù thằng bạn thân này …

Content Protection by DMCA.com