Hạnh Kiểm Của Cha Con

Loading...

Một cậu con trai than thở với bạn học:
– Tuần trước bà cô tao đưa giấy mời họp phụ huynh để khiển trách hạnh kiểm của tao.
Bạn học:
– Thế ba mày có đi không?
– Có!
– Đã đi rồi sao hôm nay mày còn cầm tờ giấy mời họp nữa?
Cậu con trai nhăn mặt:
– Đây là tờ giấy bà cô tao mời má tao!
Bạn học ngạc nhiên:
– Chi vậy?
Cậu con trai:
– À , ừ… thì giấy mời họp để bà cô tao than phiền về hạnh kiểm của… ba tao!

Loading...
Content Protection by DMCA.com