Kim Khánh 50 Năm

Loading...

Hai vợ chồng già cưới nhau 50 năm, hôm nay họ tổ chức lễ ” Kim khánh” rất trọng thể.
Đến chiều tối, khi khách khứa đã về hết, cụ bà thấy cụ ông rơm rơm nước mắt, bèn nắm tay cụ ông và nói:
– Tôi không ngờ ông cũng xúc động đến thế cơ à?
Cụ ông trả lời:
– Bà đâu có biết tôi đang nghĩ gì?
Tưởng cụ ông nghĩ về mình, cụ bà nằng nì cụ ông nói cho biết.
– Tôi đang nghĩ về chuyện cách đây 50 năm, lúc ấy bố bà bắt gặp tôi đang “tù tì” với bà đàng sau bếp, ông đe tôi rằng: ” Mày mà không cưới ngay con gái tao, thì tao cho mày ngồi tù ít là 50 năm”. Giá mà tôi không lấy bà, thì bây giờ tôi đã được tự do rồi!!!
Cụ bà: !!!

vo_chong_gia

Content Protection by DMCA.com