ai da vao nha

Nguồn Trường Tồn Đêm hôm đó mẹ và dì của tôi đi Huế chơi một tuần và tôi phải lên nhà dì ngủ trông nhà trong ba ngày… Ngày đầu tiên tôi ngủ bình thường… đến này thứ hai thì chuyện lạ xảy ra… Lúc đó là khoảng một rưỡi ngày 13/4, tôi vừa về […] Ở Nhà Một Mình…

Nguồn Trường Tồn Đêm hôm đó mẹ và dì của tôi đi Huế chơi một tuần và tôi phải lên nhà dì ngủ trông nhà trong ba ngày... Ngày đầu tiên tôi ngủ bình thường... đến...