am anh

Những ngày đầu chuyển nhà… Đầu tiên là chuyện bố mẹ em mua mảnh đất đấy như sau: Ông chủ mảnh đất này là một bác sĩ rất có tiếng tăm ở viện 108, ông ấy hành nghề nấu cao (cao hổ cốt xịn 100%). Tổng diện tích miếng đất nhà ông ấy là 280m2, […] Khu Đất Đáng Sợ

Những ngày đầu chuyển nhà... Đầu tiên là chuyện bố mẹ em mua mảnh đất đấy như sau: Ông chủ mảnh đất này là một bác sĩ rất có tiếng tăm ở viện 108, ông ấy hành...