an it

Là con gái mà làm biếng như cậu chắc ba mẹ chẳng trông mong nhờ cậu việc gì? – Cậu lầm rồi. Mình được ba mẹ nhờ khối công việc đấy chứ. – Cậu đừng có xạo. – Này nhé. Ngày nào mẹ cũng nhờ mình: Mày bớt làm biếng cho tao nhờ, mày lo […] Được cậy nhờ

Là con gái mà làm biếng như cậu chắc ba mẹ chẳng trông mong nhờ cậu việc gì? - Cậu lầm rồi. Mình được ba mẹ nhờ khối công việc đấy chứ. - Cậu đừng có xạo. -...