anh khong yeu em nua

+ Vợ bảo chồng: – Ðúng là anh không yêu em nữa rồi! Bây giờ, khi em khóc, thậm chí không hỏi tại sao! – Vì có một lần hỏi câu ấy,anh đã phải trả một giá quá đắt. + Trước ngày lễ, chồng bảo vợ: – Em à, anh sẽ được nghỉ hai ngày. […] Chuyện Vợ Chồng

+ Vợ bảo chồng: - Ðúng là anh không yêu em nữa rồi! Bây giờ, khi em khóc, thậm chí không hỏi tại sao! - Vì có một lần hỏi câu ấy,anh đã phải trả một giá...