ao tuong

Author: TinhvặnProof- reader: StunamiGenre: mild yaoi( nhẹ lắm cơ, hầu như là không có), sad, incestRate: TWarning: không khí khá u ám và có một số từ ngữ hơi nặng nề. Nếu bạn không chịu được sad xin đừng xem.Status: oneshot, completeSummary: Ai đó từng bảo rằng: trong các loại tình chỉ có đơn phương […]Không Lối Thoát

Author: TinhvặnProof- reader: StunamiGenre: mild yaoi( nhẹ lắm cơ, hầu như là không có), sad, incestRate: TWarning: không khí khá u ám và có một số từ ngữ hơi nặng nề. Nếu bạn không chịu...