bo chay

Tôi chẳng biết phải bắt đầu câu chuyện của mình từ đâu nữa,thôi thì cứ bắt đầu về anh. Anh,em xin lỗi anh,vì em ko đáp lại tình cảm của anh dành cho em.Thật ra những lúc bên anh là những lúc em cố gắng nhiều lắm.Em cố gắng che giấu sự khó chịu khi […] CHUYỆN 3 NGƯỜI:ANH,TÔI VÀ CHỊ ẤY

Tôi chẳng biết phải bắt đầu câu chuyện của mình từ đâu nữa,thôi thì cứ bắt đầu về anh. Anh,em xin lỗi anh,vì em ko đáp lại tình cảm của anh dành cho em.Thật ra những...