bo ho

I’ve got to move on and be who I am I just don’t belong here, I hope you understand…Giọng hát anh vang lên giữa bầu không khí của những người đi tập thể dục chiều.Anh và nó đang đứng ở bờ hồ, nơi các cụ già đi bộ thư giãn và buôn chuyện với nhau. […] Gotta go my own way

I’ve got to move on and be who I am I just don’t belong here, I hope you understand…Giọng hát anh vang lên giữa bầu không khí của những người đi tập thể dục chiều.Anh và...