ca si than duong

Đó là một câu chuyện dài, về tình yêu. Có những điều tưởng chừng không thể có, chỉ với lý lẽ của trái tim, nó hoàn toàn có thật, như từng nhịp thở. Hà Nội, 2011 –         Sau này, em muốn trồng một vườn hồng lớn, và sớm sớm  cùng anh […] Là vì yêu, chỉ vì yêu

Đó là một câu chuyện dài, về tình yêu. Có những điều tưởng chừng không thể có, chỉ với lý lẽ của trái tim, nó hoàn toàn có thật, như từng nhịp thở. Hà Nội, 2011 -...