canh sat

Một anh tài xế chạy xe vượt đèn đỏ bị cảnh sát công lộ chặn lại hỏi thăm: – Bộ anh không trông thấy đèn đỏ sao? – Thưa ông, có chứ! – Tại sao anh không ngừng xe lại? – Thưa ông, tại vì tôi không trông thấy ông! – Cảnh sát: !!! Vượt Đèn

Một anh tài xế chạy xe vượt đèn đỏ bị cảnh sát công lộ chặn lại hỏi thăm: - Bộ anh không trông thấy đèn đỏ sao? - Thưa ông, có chứ! - Tại sao anh không ngừng...