che het khuon mat

Ở phần trước bị nhầm thời gian, coi phim xong 12h15, ăn xong 1h kém 15, truyện này có thật 100% tin hay không tùy các bạn. Như đã kể đoạn từ suối đến cầu là đoạn dễ gặp ma nhất. Xóm mình có bà M (cách chùa 20m, nằm giữa chùa và suối) đi […] Truyện Ma Ở Quy Nhơn Phần 3

Ở phần trước bị nhầm thời gian, coi phim xong 12h15, ăn xong 1h kém 15, truyện này có thật 100% tin hay không tùy các bạn. Như đã kể đoạn từ suối đến cầu...