chen thoi gian ra lam

– Cậu này! Cậu cho tôi photo quyển sách này chiều nay lấy được chứ? – Dạ. Cả quyển này luôn hả chú? Ồ hơn 11 giờ rồi à. Chiều mà khoảng trễ trễ được không ạ? – Cuối giờ làm buổi chiều, khoảng 5 giờ tôi ghé lấy được không? – Giờ đó cháu […]NGƯỜI GIÀU CŨNG KHÓC

- Cậu này! Cậu cho tôi photo quyển sách này chiều nay lấy được chứ? - Dạ. Cả quyển này luôn hả chú? Ồ hơn 11 giờ rồi à. Chiều mà khoảng trễ trễ được không...

50 Lượt Xem