chia tay di

Một cơn gió mùa hè nhẹ thổi qua ” Nhóc ạ, anh ghen vì anh rất yêu em “ Em bảo anh khó hiểu, em giận dỗi bỏ đi, anh tức giận quát :- Chia tay đi.- Chia thì chia, anh tưởng anh báu lắm chắc. Em hét toáng lên, tay chân khua loạn xa, […] Anh ghen…vì anh yêu em

Một cơn gió mùa hè nhẹ thổi qua ” Nhóc ạ, anh ghen vì anh rất yêu em “ Em bảo anh khó hiểu, em giận dỗi bỏ đi, anh tức giận quát :- Chia tay...