chiec xe mau do

Réo rắt… réo rắt… Thì thầm… Rồi lại vút lên cao… Tiếng vĩ cầm của em bao giờ cũng vậy – như chính bản thân em – Dịu dàng, hiền hoà nhưng cũng mãnh liệt đến dữ dội. Nhiều lúc, tôi tự hỏi mình rằng… phải chăng tôi đã yêu em vì khúc vĩ cầm […] SAD STORY

Réo rắt… réo rắt… Thì thầm… Rồi lại vút lên cao… Tiếng vĩ cầm của em bao giờ cũng vậy – như chính bản thân em - Dịu dàng, hiền hoà nhưng cũng mãnh liệt đến dữ dội....