chu tap doan

AUTHOR: Merry Ratting: G Pairing: YulSic Note: Là FIC thứ 2 sau Fic What Is Love, ham hố viết tiếp ——————————————————————————————————————————— MƯA MÙA ĐÔNG ”Phải chăng lạnh lắm nhỉ, nhưng cơn mưa đó đã đưa cậu đến với nó….Tình yêu trọn đời của nó….Cơn mưa mùa đông ấm áp….’’ CHAP 1 Vào 1 ngày mùa […] MƯA MÙA ĐÔNG

AUTHOR: Merry Ratting: G Pairing: YulSic Note: Là FIC thứ 2 sau Fic What Is Love, ham hố viết tiếp --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- MƯA MÙA ĐÔNG ''Phải chăng lạnh lắm nhỉ, nhưng cơn mưa đó đã đưa cậu đến với nó….Tình yêu trọn...