chua cao rau

Chồng bảo vợ: – Sao cô lắm điều thế, nói suốt ngày không để cho người ta yên. – Ông lắm điều thì có! Cứ nhìn ông hàng xóm kia kìa: Vợ nói cái gì ông ấy cũng chẳng nói lại một câu. *** Hai vợ chồng chuẩn bị đi chơi. Vợ hăng hái: – […] Vợ

Chồng bảo vợ: - Sao cô lắm điều thế, nói suốt ngày không để cho người ta yên. - Ông lắm điều thì có! Cứ nhìn ông hàng xóm kia kìa: Vợ nói cái gì ông ấy...