con luoi

Hai anh nọ cùng chạy thể dục buổi sáng: – Tại sao thời gian gần đây thiên hạ ít chạy thể dục buổi sáng nhỉ? – À, vì đêm qua họ đã “chạy” theo trái bóng hết sân này qua sân khác rồi. – Thảo nào! Lý do lười

Hai anh nọ cùng chạy thể dục buổi sáng: - Tại sao thời gian gần đây thiên hạ ít chạy thể dục buổi sáng nhỉ? - À, vì đêm qua họ đã “chạy” theo trái bóng hết...