dan ong phu nu

=> Đàn ông phát hiện ra vũ khí, họ nghĩ đến đi săn Phụ nữ phát hiện ra nghề đi săn, họ nghĩ đến lông thú =>Đàn ông phát hiện ra màu sắc, họ nghĩ đến hội hoạ Phụ nữ phát hiện ra hội hoạ, họ nghĩ đến trang điểm =>Đàn ông phát hiện ra […] Phụ Nữ Và Đàn Ông

=> Đàn ông phát hiện ra vũ khí, họ nghĩ đến đi săn Phụ nữ phát hiện ra nghề đi săn, họ nghĩ đến lông thú =>Đàn ông phát hiện ra màu sắc, họ nghĩ đến hội...