dau dai hoc

Author: Cat tk Disclaimer: Chỉ có thể là dành riêng cho họ Pairings: Yoonsic Rating: PG – 13 Category: Sad Status: ngày dài mưa lê thê đêm hay tự kỉ BUÔNG – Cõng sica đi – nhoẻn miệng cừơi – Không làm sao mà, đi bộ cho khỏe người – cười . . . – […] Buông

Author: Cat tk Disclaimer: Chỉ có thể là dành riêng cho họ Pairings: Yoonsic Rating: PG - 13 Category: Sad Status: ngày dài mưa lê thê đêm hay tự kỉ BUÔNG - Cõng sica đi – nhoẻn miệng cừơi - Không làm sao...

Author: TinhvặnGenres: shounen ai, romanceRate: KStatus: oneshotNote: món quà muộn tặng Aki mừng đậu đại học (đã tặng quà rồi nghen, đừng đòi nợ nữa nghen)Và tặng cho những ai đã, đang và sắp yêu Hoa Kim Ngân Ngày Mưa Tôi ghét mưa Vì ngày mưa ẩm ướt, không đi đâu được Tôi ghét nắng […] Hoa Kim Ngân Ngày Mưa

Author: TinhvặnGenres: shounen ai, romanceRate: KStatus: oneshotNote: món quà muộn tặng Aki mừng đậu đại học (đã tặng quà rồi nghen, đừng đòi nợ nữa nghen)Và tặng cho những ai đã, đang và sắp yêu Hoa...