doc truyen hai hoc

Trong nhà trẻ, ba cậu bé cùng ngồi bô cạnh nhau. Chợt một cậu bé hỏi cậu bạn ngồi bên: – Ðằng ấy bao nhiêu tuổi? – Bốn tuổi. hài lòng cậu ta quay sang hỏi cậu kia: Thế còn đằng ấy bao tuổi? – Không biết. – Thế phụ nữ có làm bạn thích […] Trẻ Em Thời Nay

Trong nhà trẻ, ba cậu bé cùng ngồi bô cạnh nhau. Chợt một cậu bé hỏi cậu bạn ngồi bên: - Ðằng ấy bao nhiêu tuổi? - Bốn tuổi. hài lòng cậu ta quay sang hỏi cậu kia: Thế...