ghet may

“Tao ghét tất cả những gì của mày.Tao ghét tất cả những gì thuộc về mày—————Tao đang rất mệt, mày có biết không? Sau suốt một tuần đi du lịch, giờ tao chỉ muốn duỗi người trên cái giường êm ái, ngủ một giấc thật đã tới tận tối mai. Nhưng chỉ tại mày mà […] Ghét

"Tao ghét tất cả những gì của mày.Tao ghét tất cả những gì thuộc về mày---------------Tao đang rất mệt, mày có biết không? Sau suốt một tuần đi du lịch, giờ tao chỉ muốn duỗi...