guong mat

– Anh à! Em có chuyện muốn nói với anh…(cô ngập ngừng) – Nói!(anh lạnh lùng) – Thật ra thì.:.bao lâu nay em vẫn chờ anh. Nên em muốn xin anh một điều ước được không? *Ào…ào…ào…* Trời đổ một cơn mưa thật to, như đang buồn cho một điều gì đó. Với cô gái […] Vợ anh là em chứ ai, muốn ăn gian ah?

- Anh à! Em có chuyện muốn nói với anh…(cô ngập ngừng) - Nói!(anh lạnh lùng) - Thật ra thì.:.bao lâu nay em vẫn chờ anh. Nên em muốn xin anh một điều ước được không? *Ào…ào…ào…* Trời đổ...