hanh phuc là duoc

Cuối tuần se lạnh bùn thiu…… . Hết ăn lại ngủ….. Đến chìu đi chơi….. . . Cả tuần chẳng được thảnh thơi. . . . Hết chơi lại ngủ. . . Ôi đời bận ghê. . ))))) —————— Ngay cả tiền cũng nói lên con người của Trung Quốc . . . . . […] Truyện Cười Teen Phần 23

Cuối tuần se lạnh bùn thiu.. . Hết ăn lại ngủ. Đến chìu đi chơi. . . Cả tuần chẳng được thảnh thơi. . . . Hết chơi lại ngủ. . . Ôi đời bận ghê. . ))))) Ngay cả tiền cũng nói lên...