hao hao chua cay

– chào a ! E tới đây để giao hàng ạ . – xin trình cmnd trước khi vào. – dạ đây ạ. Nó tên Thiên Ân tên đầy đủ là Trần thiên ân, ra đời trog 1 gia đình nghèo khó mẹ nó mất từ lúc sinh ra nó nên cả cuôc đời nó […] Mảnh Ký Ức

- chào a ! E tới đây để giao hàng ạ . - xin trình cmnd trước khi vào. - dạ đây ạ. Nó tên Thiên Ân tên đầy đủ là Trần thiên ân, ra đời trog 1...