khong chut dau vet

Author: Tinhvặn Email: Tinhvanwing@yahoo.com Proof-reader: Stunami Rate: K+ Genre: shounen ai, angst Warning: một người chết, kẻ ở lại tan nát trái tim Status: oneshot Summary: Đối với thế giới cậu chỉ là một con người. Đối với một người cậu là cả thế giới. A/N: Dành tặng Hallen. Vốn định tặng tỷ món quà […] Khi gió lặng

Author: Tinhvặn Email: [email protected] Proof-reader: Stunami Rate: K+ Genre: shounen ai, angst Warning: một người chết, kẻ ở lại tan nát trái tim Status: oneshot Summary: Đối với thế giới cậu chỉ là một con người. Đối với một người cậu là...