ngon lua ma troi

Hồi mới giải phóng, chuyện ma quái nhiều nhan nhản. Người ta bảo Chiến tranh qua đi chết chóc nhiều, âm thịnh dương suy nên đi đâu cũng gặp ma. Tối trời bước ra ngõ cũng gặp ma hù, ma nhát rồi, buổi trưa đứng bóng, lúc chính ngọ gặp ma là chuyện thường. Quê […]Ma Dấu

Hồi mới giải phóng, chuyện ma quái nhiều nhan nhản. Người ta bảo Chiến tranh qua đi chết chóc nhiều, âm thịnh dương suy nên đi đâu cũng gặp ma. Tối trời bước ra ngõ...