usa

Máy vi tính hỏi virus: “Cậu từ đâu đến đây thế?”. – Thế cậu ở đâu ra? – Tớ đến từ USA. – Vậy tớ là hàng xóm của cậu rồi. Tớ đến từ… USB. !!! Thân quen

Máy vi tính hỏi virus: "Cậu từ đâu đến đây thế?". - Thế cậu ở đâu ra? - Tớ đến từ USA. - Vậy tớ là hàng xóm của cậu rồi. Tớ đến từ… USB. !!!